FOREDRAG


Foredrag med forskellige emner om Familieopstilling, Organisationsopstilling og Ordblindhed kan bestilles hos doris@famiieopstiller.dk eller 
tlf 24 64 92 04

mulige emner:

Foredrag om systemisk familieopstilling til skolen
Systemisk arbejde til skoleklasser
til lærere og forældre som søger nye løsninger

Når børn er udsat for belastninger viser det sig ofte i skolen. Det kan være i form af uro, mobning, skoleangst, opmærksomheds forstyrrelse (ADHD).

Børn er dagligt konfronteret med to forskellige systemer: deres familiesystem og skolen.
Oplever børnene at der er ubalance i familien, prøver de ubevidst at tage sig af ubalancen. Det kan give dem vanskeligheder i at være til stede på skolen og i at indtage deres plads som barn, som en del af klassen. I den største kærlighed prøver de ofte at udligne noget i deres omfelt. Det fører dog ingen vejene - og som regel bliver de misforstået.  
En lærer aflaster sin elev, når han kan se at barnet bærer på et symptom og er vejviser. 
Den systemiske tilgang giver en ny holdning og forståelse af vor børns forhold og adfærd. Den viser nye løsninger, orienterer sig ved resurser og ikke ved fejl. Systemopstlling arbejder på løsninger og modsætter sig diagnoser, som i værste tilfælde kan stemple et barn for resten af livet.

Foredraget giver både lærere og forældre redskaber til at støtte børnene bedstmuligt. 
Det indebærer også at man som voksen forstår sine egne mønstre og resurser, som kan komme børnene til gode og styrker de voksne i at være voksen. 
Foredraget er dynamisk med mange eksempler og konstruerede opstillinger.


Ordblindhed - et særligt talent
Foredrag for en ny forståelse af Ordblindhed

så længe jeg lever.....vil jeg kæmpe for en ny forståelse for ordblindhed. De fleste ordblinde har et helt særligt talent.
De tænker i billeder, tredimensionelle billeder, og tænker op til 2000 gange hurtigere end os andre. Mange kunstnere, arkitekter, skuespillere og opfindere er ordblinde. De kompenserer ikke, fordi
de mangler noget (som nogen tror), men tværtimod
har de et særligt talent som giver mulighed for at skabe og se i større sammenhæng. Et talent som kan blive til en berigelse foros som tænker analytisk, verbalt. Lad endelig flere få øje på det, især på skolerne!

 


Systemisk familieopstilling efter Bert Hellinger
Indblik i metoden

Foredraget vil give et indblik i en metode, som efterhånden bliver brugt verden over.

En metode som forudsætter at vi alle er en del af et system, især vores familie. Vi er vores far og mor, vi er produkt af vores rødder.
Familieopstilling handler om at forbinde det der har været adskilt og om at finde den rigtige plads i sin familie.
Et fordrag om samhørighed, samvittighed, bevægelse, rangorden, forviklinger, nye løsninger og kærlighed. 
Under foredraget vil jeg løbende vise forskellige konstelationer og løsninger. Her vil vi fungere som stedfortrædere for hinanden, nøjagtig sådan som det også foregår under almindelige familieopstillinger. 
Foredraget bliver dermed levende og giver mulighed for oplevelser og svar på spørgsmål.

---------------------------------------------------

Familieopstilling og børn
"Kinderleicht"

Foredraget handler om familiemønstre og forviklinger i familierne, og synliggøre hvad der sker, når vores børn får for meget ansvar og for mange valgmuligheder. Diagnoser, koncentrationsvanskeligheder, uro, passivitet og ensomhed er emner vi kommer omkring.
Familieopstilling er en metode, som afdækker vores forviklinger og viser tydeligt om et barn kan indtage sin plads som barn, kun barn (!), i familien. Mange børn indtager rollen som den lille voksen, som skal tage sig af far eller mor, redde nogen af de voksne, som ikke får deres plads i familien.
En del af foredraget handler også om magi, eventyr og nærvær i modsætning til en verden fyldt med skærme, stor hastighed og overflade. Vores børn betaler allerede nu en stor pris for det.
Foredraget bliver levende og fyldt med gode løsninger til os voksne.


Familieopstilling og Parforhold

Vores parforhold og seksualitet bliver i den grad påvirket af vores familiemønstre og de forviklinger som følger med derfra. Det er en udfordring at forholde sig til sine forviklinger af eget system. Når vi forbinder os med en partner skal vi pludselig forholde os til to systemer og deres mønstre, forventninger og samvttigheder.
Hvordan vi kan forstå og løse gamle konflikter og hvordan vi kan opretholde den polaritet i et parforhold som er en forudsætning for et levende sexliv vil være temaet af aftenen.
Fordraget er samtidig en indføring i arbejdet med systemisk familieopstilling efter Bert Hellinger. 


andre emner:

Familieopstilling og adoption

Familieopstilling og sygdom, også diagnoser som
autisme, ADHD, spiseforstyrelser, angst  

Familieopstilling og forskellige kulturer