METODE


Bert Hellinger


Læs mere om Hellinger i bogen "Hellinger sciencia"

Klik på billedet af bogen og læs mere her. Klik på bestilling for at købe bogen.


Kort introduktion til familieopstilling af Bert Hellinger

Bert Hellinger har videreudviklet den systemiske familieopstilling, som  er en omfattende videnskab om menneskelige forhold.

I hans intense arbejde på utallige seminarer og som forfatter af ca. 60 bøger opdagede Bert Hellinger snart, at den oprindelige systemiske familieopstilling støder på en grænse. Den nye form for familieopstilling er resultatet af hans indsigter og viser hvordan grænserne kan overskrides og opløses. Den fører os videre i nogle områder og niveauer, som ellers ikke er tilgængelig for os gennem vores tanker.

Familieopstillingen foregår på den måde at en kursist laver en opstilling af sit familiefelt ved hjælp af nogle stedfortrædere. Opstillingen viser et billedet af de mønstre der sandsynligvis er skyld i forviklinger og problematikker kursisten står i. Imens kursisten sidder og kigger på, ordner familieopstilleren feltet og finder frem til en løsning, hvor alle er i balance. Det foregår i tæt samarbejde med sted-fortræderne. Til sidst indtager kursisten sin plads i familiefeltet for at opleve løsningsbilledet i sin helhed.

Familieopstilling er en metode til at bearbejde forhold og mønstre i familien og andre systemer eller organisationer, som hæmmer vækst og trivsel for den enkelte.
I mange tilfælde gentager problematikkerne sig i den samme familie fra generation til generation, når ikke de bliver set og løst.

Opstillingerne kan bruges til alle former for ubalancer, som kan opstå i familien og hos den enkelte. For eksempel ved skilsmisse, dødsfald, adoption, sygdom, depression og andre psykiske lidelser.
Ikke mindst er det den effektiv til familier med børn der har vanskeligheder.
Metoden giver redskaber og løsninger til den enkelte, til familier, virksomheder og andre organisationer i krise. 

Opstillingerne foregår enten i en gruppe med stedfortrædere eller i enkelsessionerne ved at hjælp af figurer eller opstilleren der træder i de forskellige roller.
Det er ikke nødvendigt at den reelle familie deltager i opstillingerne for at kunne løse de forviklinger der viser sig.