GRUNDDUDDANNELSE


Grunduddannelse   2020
i Familieopstilling


Fra den 3. januar 2020 tilbyder jeg en ny Grunduddannelse i Familieopstilling efter Bert Hellinger, med mulighed for videre forløb 2021/ 22. Uddannelsen er også åben for folk, der har afsluttet Grundforløbet i 2019 og som vil fordybe sig i metoden i et
2. år. Temaerne til de forskellige moduler er også ny for 2. års elever.

Den nye Grunduddannelse 2020 kommer til at indeholde nye aspekter end tidligere uddannelser. Det bliver en uddannelse hvor man i høj grad bliver konfronteret med de historier, man selv kreerer og lader sig styre af. 
Historier som afskærer os fra vores inderste og den livsopgave vi har med os. 

En af Bert Hellingers største indsigter er forståelsen af vores forskellige samvittigheder. Derfor vil grundteamet i det første år dreje sig som om samvittighederne og deres konsekvenser. Det kommer til at kræve en stor åbenhed og mod at lade sig konfrontere i det felt. 

I dag er der mange forskellige opfattelser af hvad Familieopstilling er. For mig er det ikke terapi. Det er en vej imod hjertet og en kærlighed, der inkluderer alle og alt som det er og som de er.  Med fokus hen imod større sammenhæng end ”bare” at ordne vores relationer. Jeg ser det som et redskab til at løfte os i en anden dimension, hvor vores egne, måske egoistiske ønsker, ikke længere er så relevante. På uddannelsen begiver vi os sammen på en rejse, ligeværdigt og hver især ansvarligt for sin egen vej. En uddannelse der vil åbne døre til en større tillid til de åndelige bevægelser, der vil føre os i hjertet. En bevægelse hen imod en større helhed og det man kalder for nondualisme.   

Jeg vil selvfølgelig byde ind med alle de redskaber, som jeg har at give, i forhold til det systemiske arbejde.  Det er kostbare redskaber, som skaber ro og orden i en familie eller organisation. 

For at have gennemført Grunduddannelsen skal man have deltaget i 5 moduler med de fem grundtemaer. Hver modul består af tre dage:

fredag kl. 10.00 – 18.00 altid kun til deltagere på Grunduddannelse og 2. uddannelsesår 
lørdag   kl. 10.00 – 18.00 åben for alle
søndag kl. 10.00 – 14.30 åben for alle

Prisen for de fem moduler er 25.000, når man betaler hele beløbet inden den 1. december 2019 (læs mere nedenunder). Betaler man i rater bliver beløbet fordelt over fem gange 26.000.- kr.

Udover de fem grundmoduler skal man have deltaget i mindst to weekendkurser.
De kaldes for praksismoduler. 
Deltagere, som allerede har været på weekendkursus hos Doris Elisabeth Fischer kan evt. få anerkendt kurset som praksismodul efter en samtale. 
Grunduddannelsen afsluttes med en personlig samtale og kan føre videre til
2. eller også 3. års uddannelse. Hele uddannelsen tager 3 år og afsluttes med en skriftlig opgave. 

 

Undervisere:
Doris Elisabeth Fischer
certificeret familieopstiller hos Bert Hellinger, social- og talepædagog, højskolelærer. Hun er forfatter til 3 bøger ”Ordblindhed et særligt talent” og bogen om familieopstilling ”Forviklinger” og ”Unravel Entanglements with Love”, og er oversætter til bogen ”Die Liebe des Geistes” til dansk ”Hellinger sciencia” af Bert Hellinger. 
Doris har 38 års erfaring i arbejdet med familier og børn med deres vanskeligheder og ressourcer, både på skoler, børnehaver og institutioner for udviklingshæmmede i Tyskland, Schweiz, Østrig, Irland, Grønland og Danmark. 
Hun har arbejdet med familieopstilling siden 1999.
Kontaktperson for Findhorn Foundation i Skotland, hvor hun afholder 7 dages workshops på Engelsk (mere under findhorn.org ). Doris er gift med:

Jens Thordal-Christensen
Akupunktør, lærer i folkeskole, efterskole og tidl. højskoleforstander, kunstner, uddannet i kinesisk medicin og deltagelse i familieopstilling. Jens underviser på enkelte moduler på grunduddannelsen.  

Temaer og moduler til grunduddannelsen er:

1. modul:   3.- 5.  januar 2020                 
Sygdom og kærlighedens orden
2. modul:  6. – 8. marts 2020
Nytænkning, kreativitet og samvittigheder, skyld
3. modul:  12. – 14. juni 2020
Arv, vores forventninger og krav til forældrene, rangorden
4. modul:  7. – 9.  august 2020
Familieopstilling til parforhold, 
5. modul:  2. – 4. oktober 20120 
At hjælpe – en kunst

Weekender til praksismoduler (2 dage)
16. / 17 november 2019 (Djursland)
25. / 26. april 2020 (Djursland)
14. / 15. november 2020 (Djursland)
eller kursus i Familieopstilling i Findhorn/Skotland : 31.8. – 7.9. 2019
eller året efter: 29. 8. – 5. 9. 2020
tilmeldinger til Skotland foretages på www.findhorn.org: Workshops 

Man afslutter det sidste modul med en personlig samtale og modtager et bevis for deltagelse i grunduddannelsen.

Priser: 
25.000 kroner for hele grundforløbet, når man betaler hele beløbet inden 1.12. 2019

Kursusgebyret kan betales i rater
1. Indbetaling   1.12. 2019, 5200.- kroner (plus  2000.- i depositum)
2. Indbetaling   1.2. 2020,  5200.- kroner
3. Indbetaling   1.5. 20120   5200.- kroner
4. Indbetaling   1.7. 20120  5200.- kroner
5. Indbetaling   1.9. 2020, 5200.- kroner minus depositum
    I alt 26.000.- kroner

 TILMELDING

Det er en forudsætning at man har deltaget på mindst et weekendkursus i systemisk familieopstilling hos Doris E. Fischer, før man kan deltage på grundforløbet.

Tilmelding sker per mail doris@familieopstiller.dk eller her på hjemmesiden ved klik på knappen i bunden og ved indbetaling af et depositum på 2000.- kroner.
Der skal vedlægges/indskrives en begrundelse for hvorfor du vil gå i dybden med familieopstilling og hvad dine forudsætninger er til et sådan forløb.

 

Familieopstiller
Doris Elisabeth Fischer

Vestergade 12 – DK 8444 Balle
Tlf. 0045 - 24 64 92 04

Folkesparekassen Silkeborg
Reg.nr. 9860  
Kontonummer. 0000311405